Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

0

Garanti

 

Våre vinduer og dører er konstruert med tanke på lang levetid i et værhardt Norge. Det er svært få reklamasjoner, og både vinduer og balkongdører som har fått lite stell står gjerne langt over de årene garantien gjelder.

Våre produsenter er sertifisert av Norsk dør- og vinduskontroll. Produktene gjennomprøves før de slippes ut i markedet, og vi tester jevnlig alle detaljer for å sikre at våre vinduer og dører er av beste kvalitet. I tillegg blir produktene testet på anerkjente institutter, blant annet for regn- og vindtetthet.

Alle produktene leveres ihht. Forbrukerkjøpsloven, og våre leveringsvilkår er i henhold til NS 8409.

 

Garantien omfatter

• kondens mellom glassene.

• funksjonsfeil ved beslagsvarer.

• materialenes stabilitet og holdbarhet.

 

Garantien innebærer at vi

• erstatter med ny isolerrute dersom det oppstår kondens mellom glassene.

• erstatter beslagsvarer som har dårlig funksjon.

• erstatter med nye produkter hvis produktene ikke kan utbedres innenfor de grenser som gjelder garanti-bestemmelsene.

 

Garantien forutsetter at

• Produktene lagres og monteres i henhold til produsentens anbefalinger og byggdetaljblad fra Sintef Byggforsk.

• Produktene gis normalt vedlikehold. Dette gjelder også produkter som leveres ferdig overflatebehandlet fra produsent.

• Produkter som leveres umalt, må behandles snarest etter levering.

• Overflatebehandlingen kontrolleres årlig og utbedres om nødvendig.

• Alle beslagsvarer og bevegelige deler kontrolleres regelmessig og smøres ved behov.

 

Garantien omfatter ikke

• arbeidsomkostninger ved bytte eller reparasjon av skadet produkt.
kostnader til eventuelt stillas, kraner eller andre hjelpemidler for å rette skaden.

• følgeskader eller andre arbeider som må utføres som malerarbeide, tapetsering etc. som måtte kreves i forbindelse med garantiarbeidet.

• skader som forårsakes av fremmede gjenstander som er montert på produktene.
slitasjeskader på tetningslist eller skader på tetningslist forårsaket av beis/maling eller løsemidler.

• låser og andre beslagvarer som ikke fulgte med levering.

• når produktet er levert ferdig overflatebehandlet omfattes ikke selve overflatebehandlingen av garantien.

 

Forventet leve-/brukstid

Forventet leve- /brukstid er minimum 10 år. Dette forutsatter normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

 

Anvisninger for drift og vedlikehold

Utvendige overflater kontrolleres årlig og eventuelt sår/skader utbedres. Mekaniske/bevegelige deler smøres med tynn olje. Utvendig flater som karm og ramme vaskes med normalt såpevann (tas i forbindelse med vinduspuss). Levetiden på overflatebehandlingen varierer med farge, himmelretning og klimatiske forhold. Ved dekkende farger må man vurdere etterbehandling etter en 5-6 års periode. Transparente overflater må vurderes etter 3-4 år. Vask overflaten med husvask, fjern løs malingsfilm og påføring av ny overflatebehandling med produkter egnet for formålet. Tetningslist fjernes før overflatbehandling, og monteres når behandlingen har herdet. Valg av type maling/beis er ikke avgjørende, men vi anbefaler at man forhører seg om dette i fargehandel.

 

Ettersyn/kontroll

Hengsler og vridere/låstunger smøres med låsolje eller vaselin ved behov. Blir det duggdannelse mellom glassene i isolerruten, må disse skiftes. Luftens relative fuktighet innendørs bør ikke overstige 40% over lengre perioder. Unngå duggdannelse på glasset. Sørg for god luftsirkulasjon.