Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

0

Reklamasjon

Reklamasjon ved transportskader

Dersom det foreligger synlige feil og/eller mangler ved våre produkter skal det reklameres skriftlig og med bildedokumentasjon via e-post h-vinduet@h-vinduet.no. Det er også viktig at vi får med ordrenummer/tilbudsnummer, eller en kopi av ordrebekreftelsen/tilbudet. Signert brev fra transportselskapet skal også innsendes.

Det er kjøpers ansvar å kontrollere om varen har vært utsatt for transportskader. Transportskader må være anmerket på fraktbrev før reklamasjonen kan behandles av oss.

Reklamasjon må skje innen montering og senest 14 dager etter levering. Hvis det er mangler på varen, kan kunden maksimalt kreve erstatning svarende til den kjøpte varens verdi. Produkter som er behandlet eller montert etter at den er mottatt betraktes som godkjent og akseptert av kunden.

Ved feil eller mangler som oppstår etter varen er levert, men innenfor vanlig reklamasjonsperiode skal reklamasjon skje umiddelbart og skriftlig, med bildedokumentasjon til h-vinduet@h-vinduet.no

Reklamasjoner, som er vårt ansvar, reparerer vi og/eller gir prisavslag eller erstatter med nye produkter.

I alle tilfeller er H-vinduet Handel AS berettiget til å hjelpe innenfor rimelig tid, foreta bytting eller ta de gjeldende produkter i retur. Ved berettiget reklamasjon kan H-vinduet Handel eller ansvarlig produsent/leverandør velge å utbedre skaden, erstatte med ny vare eller gi avslag på varen. Dersom kjøpet oppheves har kjøper rett til å få refundert hele kjøpsbeløpet inklusiv fraktkostnader (gjelder ikke varer fremstilt på bestilling).

Ved reklamasjon dekker H-vinduet Handel AS eller ansvarlig produsent/leverandør også eventuelle retur-fraktkostnader (gjelder ikke ved bruk av angrerett).

Reklamsjonsretten inkluderer ikke hjelp til justering av hengsler, rammer, finpussing og små skår i treet.

Reklamasjonsretten og garantien bortfaller hvis:

• Varene ikke er oppbevart tørt og sikkert
• Monteringen ikke er utført korrekt.
• Umalte vinduer og dører ikke er behandlet både inn-og utvendig senest 14 dager etter leveringstidspunktet, eller de kun er behandlet med fargeløse produkter, med mindre de brukte fargeløse produkter kan dokumenteres å ha samme dekkevne som heldekkende maling.

Vi gjør oppmerksom på at alle synlige skader eller mangler på produktet må meldes til oss før produktet tas i bruk, og senest 14 dager etter mottak. Kjøper har i h.h.t. NS 8409 varslingsplikt dersom produktet har synlige feil eller mangler.

Dersom det skulle vise seg at reklamasjonen ikke skyldes feil eller mangler påført av oss, men heller feil innsetting, manglende vedlikehold eller feil bruk, vil et eventuelt fremmøte bli fakturert.